Mandat za nieopłacony parking pod marketem ?

Czy dodatkowa opłata za brak biletu na prywatnym parkingu, np.: pod marketem jest legalna? Klienci często zapominają pobrać bilet, który dla pierwszej godziny postoju jest zazwyczaj bezpłatny. Takie podejście do organizacji parkingu jest dopuszczalne przez prawo. Na terenie parkingu przylegającym do marketu czy centrum handlowym właściciel lub zarządca działki ma swobodę w ustalaniu panujących na niej zasad. W tym celu musi wywiesić ogólnodostępny regulamin oraz oznaczyć parking zgodnie z art. 384 §1 i 2 Kodeksu cywilnego. W regulaminie ogłaszane są m.in. taryfy opłat i kary umowne za brak ważnego biletu wynikającego z nieprzestrzegania postanowień organizatora parkingu.

Czy prywatny płatny parking musi być jakoś oznaczony?

Zgodnie z art. 384 §1 i 2 Kodeksu cywilnego na takim parkingu muszą być nie tylko regulamin ale również wyznaczone miejsca postojowe oznakowane znakami pionowymi D-18 oraz poziomymi typu P-18. Egzekwowanie warunków regulaminu uzależnione jest od prawidłowego sposobu oznakowania parkingu, sposób poinformowania o obowiązku uiszczenia opłaty, sposób udostępnienia regulaminu użytkownikom i wyeksponowanie tego regulaminu, treść regulaminu, wysokość kary. W przypadku kiedy kierujący nie pobierze biletu lub nie uiści opłaty za parkowanie, organizator może zgodnie z art. 80cd ustawy Prawo o ruchu drogowym wnieść o udostępnienie danych właściciela pojazdu z CEPIK-u, jeżeli wskaże interes prawny. Oczywiście nie pozywa się właściciela pojazdu a kierującego, dlatego dane z CEPIK-u są niewystarczalne aby ukarać właściciela. To na zarządcy parkingu ciąży ciężar udowodnienia, że wskazana osoba kierowała pojazdem. Przy czym istotny jest fakt prawidłowego oznakowania parkingu znakami pionowymi i poziomymi. Brak któregoś z oznaczeń dyskwalifikuje taki parking z pobierania opłat. Jest wiele wyroków, które to potwierdzają. A to oznacza że organizator parkingu musi działać w granicach prawa, a wszelkie jego uchybienia powodują nieważność stosowanych opłat i brak możliwości w ich egzekwowaniu.

Należy zwrócić tutaj uwagę na fakt, że Policja czy Straż Miejska nie są zobligowane do kontrolowania takich parkingów oraz do karania na nich kierowców za złe parkowanie. W tym celu organizatorzy zatrudniają kontrolerów, którzy regularnie sprawdzają parkingi.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta