Czym jest Kancelaria Adwokata?

Kancelaria adwokacka to miejsce, gdzie złożone i skomplikowane prawo zamieni się w jasne i zrozumiałe porady, gdzie adwokat udzieli profesjonalnej pomocy prawnej swojemu klientowi. To, co wyróżnia kancelarię adwokacką, to fakt, że zapewnia ona kompletne usługi prawne w jednym miejscu. Adwokat, który pracuje w kancelarii adwokackiej, przede wszystkim jest ekspertem prawa z wieloletnim doświadczeniem.

Zakres usług świadczonych przez kancelarię adwokacką

Kancelarie adwokackie oferują szeroki wachlarz usług, które są niezbędne do efektywnego zarządzania sprawami prawnymi zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Poniżej prezentujemy najważniejsze obszary, w których działają kancelarie prawne.

 • Porady prawne: To podstawowa usługa każdej kancelarii adwokackiej. Adwokaci udzielają porad na temat różnych kwestii prawnych, pomagają klientom zrozumieć ich prawa i obowiązki, a także doradzają w kwestiach związanych z prawem.
 • Przygotowywanie dokumentów: Kancelaria adwokacka może przygotować różnego rodzaju dokumenty prawne, takie jak umowy, testamenty, wnioski, odwołania, skargi, pozwów i wiele innych. Profesjonalnie przygotowane dokumenty są kluczowe dla skutecznej ochrony praw klientów.
 • Reprezentacja przed sądami: Kancelaria adwokacka reprezentuje swoich klientów w procesach sądowych. Obejmuje to zarówno reprezentację na etapie postępowania sądowego, jak i postępowania egzekucyjnego. Adwokaci reprezentują swoich klientów przed różnymi sądami, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i sądami arbitrażowymi.
 • Negocjacje: Kancelaria adwokacka może prowadzić negocjacje w imieniu klientów. Często obejmuje to negocjacje umów, rozstrzyganie sporów przed sądem, negocjacje ugód, negocjacje odszkodowań, itp.
 • Mediacje i arbitraż: Wiele kancelarii adwokackich oferuje usługi mediacji i arbitrażu, jako alternatywne metody rozwiązywania sporów. Te formy rozstrzygania konfliktów mogą być bardziej efektywne i mniej kosztowne niż tradycyjne procesy sądowe.
 • Usługi dla biznesu: Kancelarie adwokackie świadczą również usługi dla biznesu, w tym doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa konkurencji, prawa intelektualnego, prawa podatkowego i wielu innych obszarów prawa biznesowego.
 • Usługi pro bono: Niektóre kancelarie adwokackie świadczą usługi pro bono, czyli bezpłatną pomoc prawną dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na pokrycie kosztów usług prawnych.


Adwokat to zawód prawniczy polegający na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Adwokat ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis adwokata, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia) adwokat stwierdza to w poświadczeniu.
Adwokata obowiązuje zachowanie tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ten obowiązek nie może być ograniczony w czasie.
Adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim albo w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej.

Na listę adwokatów może być wpisany ten, kto:

 • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata,
 • korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację adwokacką i złożył egzamin adwokacki

Wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego nie stosuje się do:

 • profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnyc
 • osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski lub notarialny,
 • osób, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Ile kosztuje wynajęcie adwokata?

Ceny zależą od takich czynników, jak specjalność sprawy, doświadczenie adwokata, aktualne obciążenie pracą jak i miejscowość. Konsultacja z adwokatem może wynosić od 100 zł do 400 zł lub więcej. Zdarza się, że pierwsze spotkanie z prawnikiem odbędzie się za darmo, prawdopodobnie jednak na takiej poradzie dostaniemy odpowiedź tylko na pytania dotyczące samego prawa. Prawdopodobnie nie uzyskamy konkretnej odpowiedzi, dopóki adwokat nie zajmie się twoją sprawą, aby poznać wszystkie szczegóły twojego problemu.

Więcej o opłatach u adwokata przeczytasz w tym artykule.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta