Co grozi pracodawcy za łamanie przepisów BHP?

Pracodawca zgodnie z różnymi normami i przepisami polskiego prawa odpowiada za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Ignorowanie przepisów BHP przez pracodawcę naraża go naruszenie praw pracowniczych, za które grozi kara grzywny w wysokości 1.000-30.000 zł oraz kara pozbawienia wolności do lat 3 zgodnie z art. 283 kodeksu pracy czy art. 220 kodeksu karnego. Pracownik nie musi w tym zakresie zgłaszać żadnych żądań. To na pracodawcy leży obowiązek zapewnienie sprawnego sprzętu oraz dostarczenie środków ochrony. Warto tutaj pamiętać, że kara może również zostać nałożona na osoby działające w imieniu pracodawcy, jak np. dyrektorzy, kierownicy.

Za naruszenie obowiązku zachowania bezpiecznych i higienicznych miejsca pracy można dochodzić również odszkodowania od pracodawcy.

Pracownik również musi przestrzegać zasady BHP panujące w zakładzie pracy. Pracownik, który ignoruje przepisy BHP, podlega karom zgodnie z art. 108 kodeksu pracy: upomnieniu, grzywnie lub też zwolnieniu dyscyplinarnemu.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta