Co grozi za jazdę po alkoholu lub narkotykach?

 

Czy można odzyskać prawo jazdy? Kiedy jest możliwy wcześniejszy zwrot uprawnień do kierowania?

Blokada alkoholowa (czasem nazywana blokadą antyalkoholową) pozwala kierowcy, wobec którego został orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, na warunkową możliwość prowadzenia pojazdów.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 18 maja 2015r. nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw, w kodeksie karnym wykonawczym wprowadzono zapis umieszczony w art. 182a, zgodnie z którym jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru a w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku wydania takiego orzeczenia zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Więcej o blokadzie alkoholowej

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta