Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej pod wpływem alkoholu?

W aktualnym stanie prawnym spowodowanie kolizji drogowej jest wykroczeniem w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Takie wykroczenie powoduje również zagrożenie w bezpieczeństwa w ruchu drogowym za co grozi kara grzywny oraz punktu karne.

Po spowodowaniu kolizji pod wpływem alkoholu należy się liczyć z kumulacją odpowiedzialności karnej. Odpowiada się wtedy również za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Zagrożenie karne przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności do lat 2 albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 zł. Sąd dodatkowo może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku do 10 lat. Jeśli sprawca spowodował wypadek, w którym są ranni lub zabici, wtedy sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku wzywać Policji do kolizji drogowej. Przyjazd radiowozu jest niezbędny w sytuacji:

  • kiedy są poszkodowani,
  • kiedy nikt nie przyznaje się do winy,
  • kiedy jeden z uczestników jest pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

Jaka jest różnica między stanem po spożyciu alkoholu a stanem nietrzeźwości?

W polskim prawie są dwa stany związane z zawartością alkoholu w organizmie definiowane w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Pierwszy to stan po spożyciu alkoholu, inaczej też stan wskazujący na spożycie alkoholu jest wtedy, gdy w 1dm wydychanego powietrzu znajduje się od 0,1 do 0,25 mg alkoholu lub 0,2 do 0,5 promila we krwi. Drugi to stan nietrzeźwości. Występuje wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przewyższa 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tą wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi art. 178a kk.

§1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w §1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ponadto, w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa.

Prowadzący postępowanie mają również możliwość dokonać zabezpieczenia samochodu, którym porusza się sprawca, na poczet grożących mu majątkowych środków karnych art. 46§1 k.k., art. 47 § 3 k.k. i ewentualnie art. 44 § 2 k.k.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta