Co grozi za ucieczkę z miejsca wypadku?

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) skazując sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Osoba która zbiegła z miejsca zdarzenia, to taka która świadomie uciekła w celu uniknięcia kary. Zbiegnięciem z miejsca zdarzenia będą więc zachowania, które prowadzą do uniknięcia odpowiedzialności karnej za spowodowanie wypadku drogowego. W szczególności uniemożliwiające, czy chociażby utrudniające, ustalenie jego okoliczności, w tym osobę sprawcy i stan jego nietrzeźwości. W tej sprawie wypowiedział się również Sąd Najwyższy:

ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia odpowiedzialności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnienia ustalenia jego tożsamości, okoliczności zdarzenia i stanu nietrzeźwości (na tle art. 178 k.k. także pozostawania pod wpływem środka odurzającego.

O ucieczce kierowcy z miejsca wypadku można mówić wtedy, gdy oddala się z miejsca wypadku, by uniknąć zidentyfikowania go, by utrudnić ustalenie przyczyny wypadku bądź też by uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Wg sądu oddalenie się sprawcy z miejsca zdarzenia w celu udzielenia pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza tym znajdującym się w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a następnie powrót na to miejsce nie stanowi „zbiegnięcia” w rozumieniu przepisów art. 178 k.k. i art. 42 § 2 k.k.

Tutaj należy mieć na uwadze art. 42 § 2 k.k.. Nakłada on obowiązek orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa komunikacyjnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177 k.k.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta