Jakie są konsekwencje za prowadzenie pojazdu bez uprawnień lub bez dokumentów?

Od 1 października 2018 roku obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, dzięki którym kierujący pojazdami mogą poruszać się bez prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia OC.

Prowadzenie pojazdu bez wymaganych do tego uprawnień może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Zgodnie z art. 94 § 1 Kodeksu Wykroczeń wykroczeniem będą sytuacje, w których sprawca nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdu, ponieważ:

 • nie ma w ogóle uprawnień do kierowania określonych pojazdów,
 • wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

Obecnie za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień sąd może wymierzyć minimalną grzywnę od 1500 zł do maksymalnie 30 000 zł. Dodatkowo może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat. W przypadku recydywistów kary są wyższe, ponieważ jest to przestępstwo. Za jazdę bez uprawnień oraz ponownym zatrzymaniu i stwierdzeniu braku uprawnień, sąd może orzec karę więzienia od 3 miesięcy do lat 5 oraz orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 15.

Kiedy można stracić prawo jazdy?

 • Jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Przekroczenie limitu punktów karnych, które w tej chwili wynoszą: 20 punktów dla osób, które mają krócej niż rok prawo jazdy i 24 punkty dla pozostałych kierowców.
 • Przekroczenie o 50 km/h dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym.
 • Przewożenie zbyt dużej liczby osób niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu.
 • Popełnienie wykroczenia lub przestępstwa na drodze.
 • Spowodowanie wypadku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego.

Co grozi za jazdę autem lub motocyklem bez ważnego ubezpieczenia OC?

Kara za brak OC w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wyniesie od 280 zł do 12730 zł. Najwyższe stawki przewidziano dla kierowców, którzy nie posiadają ochrony ubezpieczeniowej swojego pojazdu powyżej 14 dni.

 • dla pozostałych pojazdów kara za brak OC do 3 dni wynosi 280 zł, brak OC od 4 do 14 dni kara wynosi 710 zł, brak OC powyżej 14 dni kara wynosi 1 410 zł,
 • dla samochodów osobowych kara za brak OC do 3 dni wynosi 1 700 zł, brak OC od 4 do 14 dni kara wynosi 4 240 zł, brak OC powyżej 14 dni kara wynosi 8 480 zł,
 • dla samochodów ciężarowych kara za brak OC do 3 dni wynosi 2 550 zł, brak OC od 4 do 14 dni kara wynosi 6 370 zł, brak OC powyżej 14 dni kara wynosi 12 730 zł.

Natomiast od 1 lipca kary finansowe za brak OC wzrosną jeszcze raz i będą obowiązywać do końca 2024 r. Kara za brak OC w zależności od rodzaju pojazdu mechanicznego wyniesie od 290 zł do 12 900 zł.

 • dla pozostałych pojazdów, w tym jednośladów, kara za brak OC do 3 dni wynosi 290 zł, brak OC od 4 do 14 dni kara wynosi 720 zł, brak OC powyżej 14 dni kara wynosi 1 430 zł,
 • dla samochodów osobowych kara za brak OC do 3 dni wynosi 1 720 zł, brak OC od 4 do 14 dni kara wynosi 4 300 zł, brak OC powyżej 14 dni kara wynosi 8 600 zł,
 • dla samochodów ciężarowych, autobusów kara za brak OC do 3 dni wynosi 2 580 zł, brak OC od 4 do 14 dni kara wynosi 6 450 zł, brak OC powyżej 14 dni kara wynosi 12 900 zł.

Wyliczenie kary za brak obowiązkowego OC opiera się na płacy minimalnej. W roku 2024 kwota płacy minimalnej wzrasta dwukrotnie, od 1 stycznia wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku wynosi 4300 zł brutto.

Wysokość kary za brak ważnego OC wylicza się:

 

 • dla pojazdów osobowych jako równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,
 • dla pojazdów ciężarowych, autobusów jako równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,
 • dla pozostałych pojazdów jako równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto

 

Właściciele pojazdów których pojazdy pozostawały bez ważnego ubezpieczenia OC zapłacą:

 • 20% opłaty karnej za brak OC do 3 dni,
 • 50% opłaty karnej za brak OC od 4 do 14,
 • 100% opłaty karnej za brak OC powyżej 14 dni

 

 

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta