Jakie są terminy przedawnienia błędu medycznego?

Przedawnienie roszczeń w sprawach o błąd medyczny wygasa z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednak okres ten nie może przekroczyć 10 lat licząc od samego zdarzenia. Ustawodawca przewidział wyjątek co do upływu terminu przedawnienia u małoletnich. Mogą oni dochodzić swoich praw aż do 20 roku życia.

Opublikowano: 31.12.2023r.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta