Kiedy przysługuje bezpłatny transport pacjenta?

Bezpłatny transport sanitarny do szpitala lub po wypisie ze szpitala do miejsca zamieszkania zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przysługuje w dwóch przypadkach:

  • w przypadkach konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia lub wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia - w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe,
  • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, np.: transport pacjenta z miejsca zamieszkania do szpitala w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia.

Za wydanie zlecenia na transport sanitarny odpowiada lekarz, który w danym momencie kieruje leczeniem pacjenta oraz może poświadczyć o jego stanie zdrowia. Oznacza to, że np. w przypadku kierowania przez lekarza POZ na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty, zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz POZ. A przy kolejnych wizytach, zlecenia na transportu sanitarnego wystawia już lekarz specjalista.

W przypadku problemów z transportem sanitarnym zachęcamy do kontaktu z infolinią Rzecznika Praw Pacjenta pod nr tel. 800 190 590.

Opublikowano: 31.12.2023r.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta