Kiedy przysługuje odszkodowanie za błąd medyczny?

Roszczenia odszkodowawcze związane z procesem leczniczo-diagnostycznym są wynikiem zaistnienia błędu lekarskiego, medycznego lub wynikają z naruszenia praw pacjenta. Za błąd medyczny uważa się wszelkie zdarzenia medyczne wyrządzone na szkodę pacjenta przez podmioty świadczące usługi medyczne (są to m.in.: szpital, przychodnia, prywatny gabinet lekarski, a także błędy popełnione przez pielęgniarkę, fizjoterapeutę, czy felczera), polegające na czynności, zaniechaniu lub zaniedbaniu, które powodują szkodę u pacjenta. Tak zdefiniował ten problem Sąd Najwyższe już w 1955 roku i jest ona obowiązująca (sygn. akt IV CR 39/54).

Najczęściej spotykany w doktrynie i literaturze podział błędów medycznych:

  • błąd diagnostyczny (rozpoznania),
  • błąd terapeutyczny (leczenia),
  • błąd organizacyjny,
  • błąd techniczny,
  • błąd informacyjny.

 Kto ponosi odpowiedzialność za błędy medyczne?

Rodzaj odpowiedzialności zależy od podmiotu, któremu przypisano winę – placówka medyczna zawsze ponosi odpowiedzialność cywilną. Natomiast odpowiedzialność karna, zawodowa i pracownicza, to rodzaje odpowiedzialności osobistej i nie w każdych okolicznościach są one uwzględniane.

Opublikowano: 31.12.2023r.

 

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta