Powołanie biegłego w sprawie o błąd medyczny

W pierwszej kolejności należy wiedzieć kim jest biegły sądowy. Biegłym sądowym jest osoba, która posiada doświadczenie zawodowe i odpowiednią wiedzę w danym zakresie. Strony zwracając się o wydanie  opinii biegłych lub biegłego sądowego kierują się stwierdzeniem, że okoliczności sprawy wymagają specjalnych wiadomości. Zgodnie z art. 193 § 1–3 kodeksu postępowania karnego organy procesowe mają dość obszerny margines swobody co do kierunku i zakresu opiniowania.

W sprawach o błędy medyczne często kluczowym dowodem jest opinia biegłego lekarza lub instytucji naukowej czy specjalistycznej. warto gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające wydatki powstałe w związku z nieprawidłowym leczeniem lub koniecznym leczeniem naprawczym, np. paragony i faktury za konsultacje specjalistyczne, rehabilitację, leki, koszty dojazdów itp. Jeżeli nie posiadamy udokumentowanych wydatków, to warto je przynajmniej bardzo dokładnie spisać. Na etapie postępowania sądowego będą one konieczne dla wykazania wysokości należnego odszkodowania.

 

Należy przy tym zaznaczyć, że nie dopuszczalne jest, ale niestety spotykane, kiedy biegły szuka usprawiedliwienia zaniedbań lub nieprawidłowości w leczeniu pacjenta przez personel medyczny. Jeśli nie zgadzasz się z przedstawioną opinią w trwającym już postępowaniu sądowym, należy wtedy zgłosić zarzut do opinii i wystąpić o wydanie opinii uzupełniającej przez tego samego biegłego lub innego czy też zespół biegłych lub specjalistycznych instytucji naukowych. Często jest tak, że opinia jest nieprecyzyjna i niekompletna, więc wniosek o uzupełnienie opinii przez tego samego biegłego jest najczęściej uwzględniany.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/zdrowie/blad-medyczny-jak-go-udowodnic-radzi-julia-stanek,506836.html

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta