Najważniejsze co musisz wiedzieć o prawie pracy

Od 1 stycznie 2024 roku została podniesiona płaca minimalna do kwoty 4242 zł brutto, natomiast od 1 lipca do kwoty 4300 zł brutto za przepracowanie pełnego etatu.  I tak od 1 stycznia 2024 roku zleceniobiorca zarobi od 27,70 zł brutto, a od 1 lipca 2024 roku 28,10 zł brutto. Wraz ze wzrostem minimalnej zwiększając się również inne świadczenia jak dodatek za płacę minimalną oraz kwota wolna od potrąceń. Przy tej okazji należy przypomnieć, że wzrastają również stawki za prace do umów zlecenie.
Dodatek za pracę w porze nocnej - w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień będzie wynosił 5,05 zł brutto, za maj i czerwiec - 5,30 zł, brutto za lipiec i październik - 4,67 zł brutto, za sierpień i wrzesień - 5,12 zł brutto, za listopad - 5,66 zł brutto, a za grudzień - 5,38 zł brutto. 
Odprawa z tytułu zwolnień grupowych, która wylicza się na 15 krotność minimalnego wynagrodzenia, od 1 stycznia wynosi 63630 zł a od 1 lipca 2024 roku 64500 zł.
Od 1 stycznia 2024 roku minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego wynosi 3660,42 zł, a od 1 lipca 3710,47 zł.
Kwota wolna od zajęć niealimentacyjnych w roku 2024 wynosi 3221,98 zł.
Kwota zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi w roku 2024 wynosi 2416,49 zł.
Składki ZUS wzrosną o 12,8% do kwoty 1600,27 zł miesięcznie. Dodatkowo należy doliczyć składkę zdrowotną, która jest wyliczana na podstawie określonego rodzaju opodatkowania.

Przy ustalaniu wysokości składek, jako składników wynagrodzenia, wylicza się je następująco:

  • składka emerytalna – 19,52 proc. podstawy,
  • składka rentowa – 8,00 proc. podstawy,
  • składka chorobowa – 2,45 proc. podstawy,
  • fundusz pracy i fundusz solidarnościowy – 2,45 proc. podstawy.

Prognozowanego kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2024 w gospodarce narodowej wynosi 7824 zł.

Koszty sądowe

Od 1 stycznia 2024 roku, w zakresie spraw pracowniczych i jeżeli powództwo dotyczy prawa pracy, pracownik nie będzie musiał wnosić opłaty od pozwu. W przypadku apelacji, opłata sądowa obowiązuje , jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta