Czym jest Kancelaria Notarialna?

Kancelaria notarialna to miejsce, gdzie sporządza się akty notarialne oraz inne dokumenty posiadające moc prawną. Dokumenty sporządzone przez notariusza są niepodważalne, a o ich wiarygodności świadczą: zgodność oryginału z kopią, pieczątka oraz podpis na wszystkich egzemplarzach. 

Każdy akt notarialny, umowa i poświadczenie sporządzone przed notariuszem w kancelarii notarialnej jest zgodne z prawem i zapewnia bezpieczeństwo każdej ze stron.

Jakie czynności norialne u notariusza?

Do czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, zalicza się:

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • doręczanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Ile kosztuje usługa notariusza?

Łączna wysokość opłat jaką strona czynności, a najczęściej strona nabywająca zapłaci u notariusza zależy od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej czyli ceny sprzedaży, wartości darowizny za wyjątkiem czynności, dla których określono w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości stałe stawki opłat. Wartość rynkową nieruchomości ustala najczęściej strona zbywająca na podstawie średnich cen nieruchomości w danej okolicy podawanych w mediach.

Więcej o kosztach usług notarialnych dowiesz się z tego artykułu:
Koszty usług notarialnych
Notariat to współcześnie organ strzegący bezpieczeństwa obrotu prawnego i jego zgodności z obowiązującym prawem. Reprezentantem notariatu jest notariusz - osoba zaufania publicznego powołana do dokonywania czynności, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną.

Jesteś profesjonalistą?

Zadbaj o widoczność. Zadbaj o więcej klientów. Zadbaj o swój sukces.

Zapytaj Eksperta